Logg inn
Hjem-Om Aurora-Styret-Styret i Aurora

Valgt på årsmøtet 21.01.2016

Styret:

Per Overrein, leder, gjenvalg
Unn Helene Stenersen, ny nestleder, gjenvalg
Kari Try, ikke på valg
Erik Holsjø, ikke på valg
Farzana Sammer, ikke på valg
Kjersti Eggen, ikke på valg
Marte Armand Remvold, ny
Aage Reitan, ny (denne perioden)

Varamedlemmer: (velges for ett år)

Ellen von Sondern, ny som varamedlem
Reidun Berger, ny som varamedlem (denne perioden)
Tor Tveter, gjenvalg
Runa Belle, ny
Henie I. Saric, ny
Asbjørn Lindh, ny

Valgkomite for neste periode (flat struktur):

Unni Jørgensen  
Siri Lill Thowsen
Hildegun Flatabø


Skriv ut
Skriv ut       
Copyright 2012 Aurora Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo